Mijn visie

Het is in mijn ogen vooral zaak om te zoeken naar gezamenlijke belangen, strijd te vermijden en in gesprek te blijven. Mijn kracht zit in de wil te zoeken naar mogelijkheden. Het is goed te weten wat niet kan, maar beter nog te weten wat wel kan. Ik ben voorstander van slachtoffer- en herstelgerichte detentie. Straffen en herstellen moet hand in hand gaan. Het is een goed streven om te zoeken naar "hoe (samen) verder?" in plaats van boos te blijven. Het is goed om slachtoffers te helpen verder te kunnen. En in dat licht is het van belang daders in de gelegenheid te stellen "goed te doen” waar zij onrecht hebben aangedaan. Dat begint bij bewustwording, de dader uitdagen slachtofferbewust te worden. Maar ook de slachtoffers te vragen wat zij nodig hebben. Volgens mij is maatwerk hierin het sleutelwoord. Erkennen dat alle partijen een eigen tempo hebben binnen een eigen proces. Vanuit mijn rol als casemanager binnen DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) probeer ik met de daders in gesprek te gaan over slachtofferschap. Zij keren uiteindelijk terug in een maatschappij waar zij slachtoffers hebben gemaakt en waar zij slachtoffer zijn geworden. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn artikel “Herstel is een recht”.

Ook interessant

Een overzicht van interessante links, publicaties e.d..