Opleidingsachtergrond

Diploma’s:
 • HBO diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Hogeschool Utrecht).
  - Minor: coaching van teams & individuen.
 • MBO diploma Middelbaar Dienstverlenings- en gezondheidsonderwijs. Afdeling: agogisch werk; studierichting: (semi-) residentieel werk (MBO college ‘T Roer Lelystad).
Certificaten:
 • Bewijs van deelname E-training Slachtoffer- en Herstelgericht werken.
 • Motiverende bejegening, opleidingsinstituut DJI.
 • Verslavingsproblematiek, opleidingsinstituut DJI.
 • Inrichtingsonderhandelaar, training onderhandelen, opleidingsinstituut DJI.
 • Omgaan met agressie en geweldssituaties voor executief personeel, opleidingsinstituut DJI.
 • Bewijs van deelname congres online hulpverlening 2011

Ik bezocht

 • 17-08-2015 De dag van Herstel in P.I. Krimpen aan den IJssel.
 • 10-10-2014 Seminar Nieuwersluis.
 • 28-09-2014 Spinhuislezing “Mam, ik bel je zo terug”. Gevangenismuseum Veenhuizen. “De jaarlijkse spinhuislezing gaat dit jaar over de betekenis van dader-slachtoffer contacten. Het beleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie is erop gericht om het gevangeniswezen meer slachtoffergericht te maken en daders te motiveren verantwoordelijkheid voor hun daden te nemen, ook in de richting van slachtoffers of nabestaanden”.
 • 23-09-2014 Masterclass slachtoffer- en herstelgericht werken. Over wat er bestaat, mogelijk is en over hoe een denkomslag te maken binnen DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) betreffende slachtoffer- en herstelgericht werken en denken.
 • 16-01-2014 Werkconferentie met ‘Herstelgericht werken in het onderwijs’ als centraal thema. “Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. De overheid stelt geld beschikbaar om zittende en beginnende leraren hierin te ondersteunen. Daarom organiseren Hogeschool Utrecht (HU) en de afdeling onderwijs van de werkgroep Restorative Justice Nederland op donderdag 16 januari 2014 een werkconferentie met ‘herstelgericht werken' als centraal thema. Daar wordt gesproken over de school als gemeenschap, de rol van de school in de wijk en de samenwerking tussen professionals in onderwijs en het sociaal werk vanuit 'herstelgericht werken’”.
 • 10-11-2011 Congres Online hulpverlening 2011