Zorg, autonomie en veiligheid    (Manja Meijer 30-10-2014)

Een onderdeel van mijn afstuderen was het doen van een praktijkonderzoek. Titel van het onderzoeksverslag is “Professioneel jongleren met de kernwaarde, zorg, autonomie en veiligheid”. We hebben onderzocht op welke manier de hulpverleners binnen de instelling zich verbinden met deze kernwaarden. Omwille van zorgvuldigheid heb ik in deze samenvatting de naam van de instelling weggelaten.
Lees het volledige artikel hier.